Sinds juni 2012 voert Willemijn een heftig gevecht

tegen een levensbedreigende ziekte!    

 

 

 

 Willemijn is 4 jaar en heeft neuroblastoom. 

Een zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker, waarbij de overlevingskans in Nederland slechts 20% is. In Amerika is een behandeling (immunotherapie) ontwikkeld die Willemijn een grotere kans geeft om haar ziekte te overwinnen. Om het gezin de mogelijkheid te geven samen in Amerika te kunnen verblijven tijdens deze behandeling is geld nodig, veel geld.

Om dit bijeen te brengen is de Stichting Willemijn’s Wens opgericht.

 

Beter worden, dat is Willemijn’s allergrootste wens.  

 

HELPT U WILLEMIJN IN HAAR STRIJD

TEGEN NEUROBLASTOOM ?

Willemijn is drie jaar en heeft

 

EEN GEZOND KIND HEEFT WEL 1000 WENSEN,

EEN ZIEK KIND SLECHTS ÉÉN.